Monday, October 5, 2009

Välkommen Annika

Lina har fått en ny assistent som heter Annika Jeppsson. Som assistent är man väldigt ofta den som man testar på i början innan sminket och piffet är färdigt på modellen. Vart man ska vara, hur det funkar med ljuset och dyl. Den senaste veckan har det gått jättebra för Annika...





No comments: