Thursday, January 28, 2010

Stefan fortsätter att jobba.

Det har uppstått lite interna diskutioner angående Stefan tidigare
inlägg "Stefan jobbar". Vi har funderat på relevansen i inlägget.
Här kommer i alla fall den spännade fortsättningen...

No comments: