Friday, February 5, 2010

Lucky number 13

Jag och Fredrik kör en god burgare på Texas Longhorn innan det är dags för
hårdkörning!

Håll i hatten

No comments: