Thursday, January 31, 2008

Stjärn status


Stjärnbilder från en stjärnfotograf!
Till ett Stjärnreportage för SvenskDam Tidning.
Gå även tillbaka i bloggen och se vår Youtube film från riggningen.

No comments: