Monday, May 19, 2008

Efter 45år har han äntligen kommit ur tvättkorgen...


— "Vi har väl länge vetat att något har varit i görningen men nu vet vi svaret!" leStudios fotograf Fredrik har nu officiellt köpt en ljusblå tvättkorg. Tvättkorgen skall användas till en imagebild till LG Electronics.

No comments: