Friday, November 21, 2008

Fredrik plåtar stilleben för IL Recycling

Hej

Bilden skall användas för "återvinning av metall."

No comments: