Tuesday, May 4, 2010

Gotlandsplåtning nummer 2
Tredje plåtningen ägde rum vid ett gammalt brott och en fabriksbyggnad.

No comments: