Friday, May 7, 2010

Stefan är och plåtar på Tom tits. Ständigt denna känsla av att
vara iakttagen...

No comments: